Thank You

 

 

 

 

 

 

非常感谢您对澳门巴黎人 “苏菲玛素与你共庆浪漫时刻” 的关注。
 
很抱歉当前99对情侣的参与名额已经被预订完毕,下次活动再约定您! 2017快乐!